Color Reference

The following colors are supported for use with skins. Every attribute that takes a color value can be specified using one of the following color names or hexadecimal values. Any six-digit hexadecimal number can be used, but only the ones on this chart have valid names.


aliceblue
(f0f8ff)
antiquewhite
(faebd7)
aqua
(00ffff)
aquamarine
(7fffd4)
azure
(f0ffff)
beige
(f5f5dc)
bisque
(ffe4c4)
black
(000000)
blanchedalmond
(ffebcd)
blue
(0000ff)
blueviolet
(8a2be2)
brown
(a52a2a)
burlywood
(deb887)
cadetblue
(5f9ea0)
chartreuse
(7fff00)
chocolate
(d2691e)
coral
(ff7f50)
cornflowerblue
(6495ed)
cornsilk
(fff8dc)
crimson
(dc143c)
cyan
(00ffff)
darkblue
(00008b)
darkcyan
(008b8b)
darkgoldenrod
(b8860b)
darkgray
(a9a9a9)
darkgreen
(006400)
darkkhaki
(bdb76b)
darkmagenta
(8b008b)
darkolivegreen
(556b2f)
darkorange
(ff8c00)
darkorchid
(9932cc)
darkred
(8b0000)
darksalmon
(e9967a)
darkseagreen
(8fbc8b)
darkslateblue
(483d8b)
darkslategray
(2f4f4f)
darkturquoise
(00ced1)
darkviolet
(9400d3)
deeppink
(ff1493)
deepskyblue
(00bfff)
dimgray
(696969)
dodgerblue
(1e90ff)
firebrick
(b22222)
floralwhite
(fffaf0)
forestgreen
(228b22)
fuchsia
(ff00ff)
gainsboro
(dcdcdc)
ghostwhite
(f8f8ff)
gold
(ffd700)
goldenrod
(daa520)
gray
(808080)
green
(008000)
greenyellow
(adff2f)
honeydew
(f0fff0)
hotpink
(ff69b4)
indianred
(cd5c5c)
indigo
(4b0082)
ivory
(fffff0)
khaki
(f0e68c)
lavender
(e6e6fa)
lavenderblush
(fff0f5)
lawngreen
(7cfc00)
lemonchiffon
(fffacd)
lightblue
(add8e6)
lightcoral
(f08080)
lightcyan
(e0ffff)
lightgoldenrodyellow
(fafad2)
lightgreen
(90ee90)
lightgrey
(d3d3d3)
lightpink
(ffb6c1)
lightsalmon
(ffa07a)
lightseagreen
(20b2aa)
lightskyblue
(87cefa)
lightslategray
(778899)
lightsteelblue
(b0c4de)
lightyellow
(ffffe0)
lime
(00ff00)
limegreen
(32cd32)
linen
(faf0e6)
magenta
(ff00ff)
maroon
(800000)
mediumaquamarine
(66cdaa)
mediumblue
(0000cd)
mediumorchid
(ba55d3)
mediumpurple
(9370db)
mediumseagreen
(3cb371)
mediumslateblue
(7b68ee)
mediumspringgreen
(00fa9a)
mediumturquoise
(48d1cc)
mediumvioletred
(c71585)
midnightblue
(191970)
mintcream
(f5fffa)
mistyrose
(ffe4e1)
moccasin
(ffe4b5)
navajowhite
(ffdead)
navy
(000080)
oldlace
(fdf5e6)
olive
(808000)
olivedrab
(6b8e23)
orange
(ffa500)
orangered
(ff4500)
orchid
(da70d6)
palegoldenrod
(eee8aa)
palegreen
(98fb98)
paleturquoise
(afeeee)
palevioletred
(db7093)
papayawhip
(ffefd5)
peachpuff
(ffdab9)
peru
(cd853f)
pink
(ffc0cb)
plum
(dda0dd)
powderblue
(b0e0e6)
purple
(800080)
red
(ff0000)
rosybrown
(bc8f8f)
royalblue
(4169e1)
saddlebrown
(8b4513)
salmon
(fa8072)
sandybrown
(f4a460)
seagreen
(2e8b57)
seashell
(fff5ee)
sienna
(a0522d)
silver
(c0c0c0)
skyblue
(87ceeb)
slateblue
(6a5acd)
slategray
(708090)
snow
(fffafa)
springgreen
(00ff7f)
steelblue
(4682b4)
tan
(d2b48c)
teal
(008080)
thistle
(d8bfd8)
tomato
(ff6347)
turquoise
(40e0d0)
violet
(ee82ee)
wheat
(f5deb3)
white
(ffffff)
whitesmoke
(f5f5f5)
yellow
(ffff00)
yellowgreen
(9acd32)